Назад

14.06.2019(ФУ)
 

Фінансове управління Бобровицької міської ради
оголошує конкурс на заміщення вакантн
ої посади
головного спеціаліста-бухгалтера бюджетного  відділу 

 

     Вимоги до кандидата:

- громадянство України;

- повна вища освіта відповідного кваліфікаційного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра;

- стаж роботи бухгалтером на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі не менше 5  років;

- знання та практика застосування нормативно-правових актів України, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування, Бюджетного кодексу.

- володіння державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов'язків;

- володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет. Уміння працювати зі спеціалізованим програмним забезпеченням K.Files, M.E.Doc, AC “Є-Звітність”

 Для участі у конкурсі подаються документи:

- заява про участь у конкурсі на ім'я голови конкурсної комісії;

- особова картка форми П-2ДС;

- копії документів про освіту, перепідготовку, підвищення кваліфікації;

-.декларація осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого   самоврядування за минулий рік;

- копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- копія військового квитка (у разі наявності);

- копія трудової книжки;

- дві фотокартки розміром 4х6 см.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).

 Додаткова інформація:

1. Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу.

2. Щодо часу та місця проведення конкурсу, основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних обов'язків тощо інформація надається за телефоном (бюджетний  відділ фінансового управління міської ради) 2-55-86 або під час особистого прийому за адресою: вул. Незалежності, 29,  м. Бобровиця.

Прийом документів для участі в конкурсі здійснюється  за адресою: м. Бобровиця, вул. Незалежності,29 Фінансове управління Бобровицької міської ради.       .
                                                                                          

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом начальника фінансового управління
від 14.06.2019 року  №14

 

Умови конкурсу
на заміщення вакантної посади головного спеціаліста-бухгалтера бюджетного  відділу.

 1. Наявність громадянства України.
 2. Повна вища освіта відповідного кваліфікаційного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.
 3.  Стаж роботи бухгалтером на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі не менше 5  років.
 4. Знання та практика застосування нормативно-правових актів України, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування, Бюджетного кодексу.
 5.  Володіння державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов'язків.
 6. Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет. Уміння працювати зі спеціалізованим програмним забезпеченням K-Files, M.E.Doc, AC “Є-Звітність”

                                                                                                      

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом начальника фінансового управління
від 14.06.2019 року  №14

Перелік  питань
 для підготовки до  іспиту на посаду головного спеціаліста-бухгалтера бюджетного  відділу.

              I.Питання на перевірку знання Бюджетного кодексу України

 1. Що таке бюджетна  класифікація,  її  складові частини  (стаття  2,  п.3, стаття 8 Бюджетного кодексу  України)?
 2. Стадії  та учасники бюджетного процесу (стаття 19 Бюджетного   кодексу  України).
 3. Суть  терміну  „міжбюджетні  трансферти” (стаття 2,  п.32 Бюджетного  кодексу  України). Види міжбюджетних трансфертів (стаття 96 Бюджетного  кодексу України).
 4. Нецільове  використання  бюджетних коштів (стаття  119 Бюджетного  кодексу  України).
 5. Резервний  фонд  бюджету (стаття 24 Бюджетного кодексу України).
 6. Класифікація доходів бюджету (стаття 9 Бюджетного кодексу України).
 7. Внесення змін до рішення про місцевий бюджет (стаття 78 п.7,8 Бюджетного кодексу України).
 8. Особливості формування надходжень та здійснення витрат місцевого бюджету у разі несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет (стаття 79 Бюджетного кодексу України).
 9. Трансферти, які  надаються  з Державного  бюджету України  місцевим  бюджетам   (стаття 97 Бюджетного   кодексу  України).
 10. Особливості затвердження місцевого бюджету з дефіцитом або профіцитом (стаття 72 Бюджетного кодексу України).
 11. Захищені статті видатків бюджету (стаття 55 Бюджетного кодексу України).
 12. Структура  бюджетної  системи України (стаття 5 Бюджетного  кодексу        України).
 13. Міжбюджетні  трансферти  між місцевими  бюджетами ( стаття  101 Бюджетного кодексу України).
 14. Що  таке  місцевий  фінансовий  орган,  його функції (стаття 2  п.36 Бюджетного  кодексу  України).
 15. Затвердження місцевих бюджетів  (стаття  77 Бюджетного кодексу    України).

           ІІ. Питання на перевірку знань по бухгалтерському обліку.

 1. Мета бухгалтерського обліку  та фінансової звітності (стаття 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»).
 2. Поняття кошторису бюджетної установи, його складові частини (пункт 1 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228).
 3. Здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань (стаття 49 бюджетного кодексу України).
 4. Бюджетна класифікація (стаття 8 Бюджетного кодексу України).
 5. Загальні вимоги до фінансової звітності (стаття 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»).
 6. Первинні облікові документи (стаття 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»).
 7. Строки виплати заробітної плати (стаття 115 Кодексу законів про працю України, стаття 24 Закону України «Про оплату праці»).
 8. В яких випадках проведення інвентаризації є обов’язковим (пункт 7 Положення про проведення інвентаризації активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879)?
 9. В яких випадках застосовується Порядок обчислення середньої заробітної плати      (п.1  Порядку обчислення середньої заробітної плати затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України  від 8 лютого 1995 р. N 100) .
 10. Нарахування виплат за час відпусток ( щорічних, додаткових ), компенсацій за невикористані відпустки (Порядок обчислення середньої заробітної плати затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України  від 8 лютого 1995 р. N 100)
 11. Бюджетний (звітний)  період (стаття 13 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»).
 12. Поняття «заробітна плата», структура заробітної плати (статті 1, 2 Закону України «Про оплату праці).
 13. Меморіальний ордер №2 , загальні правила заповнення (Порядок складання типових форм меморіальних ордерів та інших облікових регістрів суб'єктів державного сектору затвердженого наказом МФУ від 08.09.2017 №755) .
 14. Меморіальний ордер №6, загальні правила заповнення (Порядок складання типових форм меморіальних ордерів та інших облікових регістрів суб'єктів державного сектору затвердженого наказом МФУ від 08.09.2017 №755) .
 15. Розрахунок суми індексації у місяці підвищення заробітної плати (Порядку проведення індексації грошових доходів населення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07. 2003 р. № 1078).
 
 •  
Асоціація ОТГ